OSM Nowy Sącz
OSM Facebook OSM szukaj na stronie

Szukaj

OSM Projekty unijne

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Projekty unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
"Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektów i modernizacji prowadzonych przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Nowym Sączu, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Projekty Unijne - zapytania ofertowe
Nr. Tytuł ogłoszenia Data otwarcia Data zamknięcia Data wyników Rezultat Status
1 Dostawę Zintegrowanego Oprogramowania do rozliczania surowca i materiałów w produkcji 5 stanowiskowego wraz z instalacją
OSM Załącznik 1
2019-12-05(Otwarcie) 2019-12-13 15:00:00(Zamknięcia) 2019-12-20(Wyniki) Centrum Informatyki ZETO SA Ul. Skorupska 9 15-048 Białystok Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu.(Rezultat) zamknięty
2 Dostawa Kompletnego Urządzenia Laboratoryjnego do oznaczania metodą FTIR parametrów w półproduktach i produktach mleczarskich.
OSM Załącznik 1
2019-12-05(Otwarcie) 2019-12-13 15:00:00(Zamknięcia) 2019-12-20(Wyniki) NOACK POLEN Sp. z o.o. ul. Poloneza 93 02-826 Warszawa Oferta wybranej firmy jako dostawcy w rankingu ocen zajęła pierwszą pozycję.(Rezultat) zamknięty
3 Wykonanie modernizacji systemu instalacji chłodniczej w obrębie stacji skraplania i maszynowni dla zwiększenia mocy chłodniczej. Kosztorys - przedmiar w załączniku.
OSM Załącznik 1
OSM Załącznik 2
OSM Załącznik 3
2019-12-05(Otwarcie) 2019-12-13 15:00:00(Zamknięcia) 2019-12-20(Wyniki) GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o. ul. Hryniewickiego 10 bud. 24 81-340 Gdynia Oferta wybranej firmy jako dostawcy w rankingu ocen zajęła pierwszą pozycję. Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu.(Rezultat) zamknięty
Nasze ostatnie działania
Lista inwestycji, modernizacji oraz projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
Dostawę Zintegrowanego Oprogramowania do rozliczania surowca i materiałów w produkcji 5 stanowiskowego - 2020 r.

Dostawę Zintegrowanego Oprogramowania do rozliczania surowca i materiałów w produkcji 5 stanowiskowego - 2020 r.

Dostawę Zintegrowanego Oprogramowania do rozliczania surowca i materiałów w produkcji 5 stanowiskowego

Wykonanie modernizacji systemu instalacji chłodniczej w obrębie stacji skraplania i maszynowni dla zwiększenia mocy chłodniczej - 2020 r.

Wykonanie modernizacji systemu instalacji chłodniczej w obrębie stacji skraplania i maszynowni dla zwiększenia mocy chłodniczej - 2020 r.

Wykonanie modernizacji systemu instalacji chłodniczej w obrębie stacji skraplania i maszynowni dla zwiększenia mocy chłodniczej.

Dostawa Kompletnego Urządzenia Laboratoryjnego do oznaczania metodą FTIR parametrów w półproduktach i produktach mleczarskich - 2020 r.

Dostawa Kompletnego Urządzenia Laboratoryjnego do oznaczania metodą FTIR parametrów w półproduktach i produktach mleczarskich - 2020 r.

Urządzenie Laboratoryjne do oznaczania metodą FTIR parametrów w półproduktach i produktach mleczarskich.

Rozbudowa budynku produkcyjnego OSM

Rozbudowa budynku produkcyjnego OSM

Magazyn z komorami chłodniczymi i mroźniczymi do przechowywania półproduktów oraz przebudowa odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej fi 250PVC, przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej Fi 250P.

Modernizacji stacji uzdatniania wody

Modernizacji stacji uzdatniania wody

Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy.

Wykonanie stacji mycia CIP

Wykonanie stacji mycia CIP

Wykonanie kompletnej stacji mycia CIP przeznaczonej do mycia instalacji przetwórstwa mleka (pasteryzowanej).

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Modernizacja oczyszczalni ścieków przetwórczych przez zastosowanie instalacji odwadniania osadu.

Dostawa uniwersalnego urządzenia laboratoryjnego

Dostawa uniwersalnego urządzenia laboratoryjnego

Dostawa kompletnego uniwersalnego urządzenia laboratoryjnego do pomiaru ogólnej liczby drobnoustrojów i komórek somatycznych.

Wykonanie modernizacji hal

Wykonanie modernizacji hal

Wykonanie modernizacji hal produkcyjnych w zakresie klimatycznych warunków technologicznych.

Dostawa Skanera

Dostawa Skanera

Dostawa kompletnego Skanera do wykrywania w produktach zanieczyszczeń fizycznych (materiałowych).

Dostawa urządzenia etykietującego

Dostawa urządzenia etykietującego

Dostawa kompletnego automatycznego urządzenia etykietującego płaskie opakowania produktów.

Kompletne urządzenie do pakowania próżniowego

Kompletne urządzenie do pakowania próżniowego

Kompletne urządzenie do pakowania próżniowego w twardą folię produktów mleczarskich.

Dostawa urządzenia etykietującego butelki

Dostawa urządzenia etykietującego butelki

Dostawa kompletnego automatycznego urządzenia etykietującego butelki typu „PET”

Dostawa linii do automatycznego dozowania i pakowania

Dostawa linii do automatycznego dozowania i pakowania

Dostawa kompletnej linii do automatycznego dozowania i pakowania jednorodnych produktów płynnych i półpłynnych (grawitacyjnie spływających) w kubki.

Dostawa kompletnej linii dozowania.

Dostawa kompletnej linii dozowania.

Dostawa kompletnej linii do automatycznego dozowania i pakowania płynnych i fermentowanych produktów mleczarskich w butelki.

Dostawa urządzenia do pomiaru stopnia czystości

Dostawa urządzenia do pomiaru stopnia czystości

Dostawa kompletnego uniwersalnego urządzenia do pomiaru stopnia czystości po umyciu powierzchni technologicznych i produkcyjnych